Click on the attribute in the table to view data on it

类别20/21修改19/20
生产1,163,212+49,664 (+4.45%)1,113,548
期初库存量311,945-8,167 (-2.55%)320,112
在交易年度进口177,512+7,676 (+4.51%)169,836
进口176,862+7,537 (+4.45%)169,325
从美国交易年度进口---
总供应1,652,019+49,134 (+3.06%)1,602,885
在市场年度出口182,838+7,244 (+4.12%)175,594
出口182,451+11,265 (+6.58%)171,186
国内消费1,154,526+34,772 (+3.10%)1,119,754
FSI消费426,987+13,781 (+3.33%)413,206
饲料国内消费727,539+20,991 (+2.97%)706,548
总分配1,652,019+49,134 (+3.06%)1,602,885
结算库存315,042+3,097 (+0.99%)311,945
收获面积196,076+3,629 (+1.88%)192,447

Total 玉米 出口: 182,451 thd. mt in 20/21MY.

Total 玉米 出口: +11,265 (+6.58%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.

20/21市场年度主要国家出口变化:

  • - 美国’s 出口: +9,526 (+21.12%) thd. mt to 54,613 thd. mt
  • - 巴西’s 出口: +4,000 (+11.76%) thd. mt to 38,000 thd. mt
  • - 阿根廷’s 出口: -3,000 (-8.10%) thd. mt to 34,000 thd. mt
  • - 乌克兰’s 出口: +1,000 (+3.12%) thd. mt to 33,000 thd. mt
  • - 俄罗斯联邦’s 出口: +200 (+4.76%) thd. mt to 4,400 thd. mt

Click on the country in the table to view data on it

国家 20/21 修改 19/20
美国54,613+9,526 (+21.12%)45,087
巴西38,000+4,000 (+11.76%)34,000
阿根廷34,000-3,000 (-8.10%)37,000
乌克兰33,000+1,000 (+3.12%)32,000
俄罗斯联邦4,400+200 (+4.76%)4,200
欧洲联盟4,200-800 (-16.00%)5,000
塞尔维亚2,800+300 (+12.00%)2,500
巴拉圭2,500+500 (+25.00%)2,000
南非2,300-200 (-8.00%)2,500
缅甸1,500-200 (-11.76%)1,700
加拿大1,000+100 (+11.11%)900
墨西哥600-100 (-14.28%)700
越南5000 (0.0%)500
柬埔寨400-100 (-20.00%)500
印度400-100 (-20.00%)500
摩尔多瓦400-100 (-20.00%)500
赞比亚400+300 (+300.00%)100
孟加拉国300+50 (+20.00%)250
老挝2000 (0.0%)200
马拉维1000 (0.0%)100
尼日利亚1000 (0.0%)100
坦桑尼亚100-100 (-50.00%)200
泰国100+70 (+233.33%)30
乌干达1000 (0.0%)100
哈萨克斯坦600 (0.0%)60
澳大利亚50+20 (+66.66%)30
巴基斯坦50-90 (-64.28%)140
火鸡500 (0.0%)50
马来西亚25-5 (-16.66%)30
布基纳法索200 (0.0%)20
智利200 (0.0%)20
中国200 (0.0%)20
Jordan200 (0.0%)20
玻利维亚100 (0.0%)10
科特迪瓦10+5 (+100.00%)5
埃及100 (0.0%)10
以色列100 (0.0%)10
秘鲁100 (0.0%)10
卢旺达100 (0.0%)10
也门100 (0.0%)10
马其顿(斯科普里)8-4 (-33.33%)12
波黑7+2 (+40.00%)5
白俄罗斯50 (0.0%)5
萨尔瓦多50 (0.0%)5
加纳50 (0.0%)5
危地马拉50 (0.0%)5
印度尼西亚50 (0.0%)5
肯尼亚50 (0.0%)5
尼加拉瓜50 (0.0%)5
新西兰3-2 (-40.00%)5

AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标