USDA 2021/22 US corn and soybean production

USDA Oct

2021/22

Average

Range

USDA Sept

2021/22

USDA Oct

2020/21

CORN

Yield

176.5

176.0

174.0-178.5

176.3

171.4

Production

15.019

14.973

14.788-15.188

14.996

14.111

Harvested area

85.085

85.095

84.900-85.284

85.085

82.3

SOYBEANS

Yield

51.5

51.1

50.5-51.5

50.6

51.0

Production

4.448

4.415

4.374-4.466

4.374

4.216

Harvested area

86.436

86.349

85.100-86.729

86.436

82.6

US grain and soybean ending stocks (in billions of bushels)

2021/22

USDA

Oct

Average

Range

2021/22

USDA

Sept

2020/21

USDA

Oct

Wheat

0.580

0.576

0.470-0.615

0.615

0.845

Corn

1.500

1.432

1.238-1.568

1.408

1.236

Soybeans

0.320

0.300

0.161-0.373

0.185

0.256

World Grain Carryout (in million metric tons)

2021/22

USDA

Oct

Average

Range

2021/22

USDA

Sept

2020/21

USDA

Oct

Wheat

277.18

280.82

278.00-284.50

283.22

288.36

Corn

301.74

298.76

295.00-303.00

297.63

289.99

Soybeans

104.57

100.72

96.00-103.00

98.89

99.16