USDA 2019/20 US corn and soybean production (in billions of bushels, bushels per acre and million acres)

USDA

Nov

2019/20

Average

Range

USDA

Oct

2019/20

USDA

2018/19

CORN

Production

13.661

13.643

13.372-13.785

13.779

14.420

Yield

167.0

167.5

165.5-168.5

168.4

176.4

Harvested area

81.815

81.455

80.100-81.820

81.815

81.740

SOY

Production

3.550

3.510

3.396-3.609

3.550

4.428

Yield

46.9

46.6

45.5-47.6

46.9

50.6

Harvested area

75.626

75.422

75.100-75.900

75.626

87.594

US grain and soybean ending stocks (in billions of bushels)

2019/20

USDA

Nov

Average

Range

2019/20

USDA

Oct

2018/19

USDA

Nov

Wheat

1.014

1.035

1.003-1.073

1.043

1.080

Corn

1.910

1.817

1.481-1.959

1.929

2.114

Soybeans

0.475

0.428

0.306-0.494

0.460

0.913

World Grain Carryout (in million metric tons)

2019/20

USDA

Nov

Average

Range

2019/20

USDA

Oct

2018/19

USDA

Nov

Wheat

288.28

287.03

285.07-288.00

287.80

277.90

Corn

295.96

300.31

291.10-304.35

302.55

320.06

Soybeans

95.42

93.85

88.00-95.74

95.21

109.66