USDA 2019/20 US corn and soybean production (in billions of bushels, bushels per acre and million acres)

USDA

Oct

2019/20

Average

Range

USDA

Sept

2019/20

USDA

2018/19

CORN

Production

13.779

13.684

13.446-13.883

13.799

14.420

Yield

168.4

167.5

166.0-168.7

168.2

176.4

Harvested area

81.815

81.649

80.800-82.020

82.017

81.740

SOY

Production

3.550

3.583

3.525-3.660

3.633

4.428

Yield

46.9

47.3

46.8-48.2

47.9

50.6

Harvested area

75.626

75.705

74.800-75.900

75.866

87.594

US grain and soybean ending stocks (in billions of bushels)

2019/20

USDA

Oct

Average

Range

2019/20

USDA

Sept

2018/19

USDA

Oct

Wheat

1.043

1.015

0.980-1.047

1.014

1.08

Corn

1.929

1.784

1.612-1.963

2.190

2.114

Soybeans

0.460

0.521

0.433-0.582

0.640

0.913

World Grain Carryout (in million metric tons)

2019/20

USDA

Sept

Average

Range

2019/20

USDA

Sept

2018/19

USDA

Oct

Wheat

287.80

285.17

280.50-288.73

286.51

277.68

Corn

302.55

298.27

291.00-304.50

306.27

324.03

Soybeans

95.21

96.46

95.00-99.00

99.19

109.87