US wheat production (in billions of bushels)

July

USDA

2019/20

Average

Range

June

USDA

2019/20

USDA

2018/19

All Wheat

1.921

1.908

1.867-1.950

1.903

1.884

All Winter Wheat

1.291

1.277

1.231-1.300

1.274

1.184

Hard Red Winter

0.804

0.799

0.762-0.825

0.794

0.662

Soft Red Winter

0.259

0.255

0.240-0.262

0.258

0.286

White Winter Wheat

0.227

0.223

0.220-0.234

0.222

0.236

Other spring

0.572

0.569

0.513-0.617

-

0.623

Durum

0.058

0.059

0.044-0.077

-

0.077

USDA 2019/20 US corn and soybean production (in billions of bushels and bushels per acre)

USDA July

2019/20

Average

Range

USDA June

2019/20

USDA

2018/19

Corn production

13.875

13.664

13.100-13.960

13.680

14.420

Corn yield

166.00

165.00

162.0-167.0

166.00

176.4

Soy production

3.845

3.883

3.738-4.100

4.150

4.544

Soy yield

48.5

48.60

47.0-51.0

49.5

51.6

US grain and soybean ending stocks (in billions of bushels)

2019/20

2018/19

USDA

July

Average

Range

USDA

June

USDA

July

Average

Range

USDA

June

Wheat

1.000

1.043

0.990-1.092

1.072

1.072

-

-

1.102

Corn

2.010

1.692

1.450-1.975

1.675

2.340

2.197

2.065-2.295

2.195

Soybeans

0.795

0.812

0.558-1.040

1.045

1.050

1.044

0.935-1.137

1.070

World Grain Carryout (in million metric tons)

2019/20

2018/19

USDA

July

Average

Range

USDA

June

USDA

July

Average

Range

USDA

June

Wheat

286.46

292.43

286.40-295.00

294.34

275.15

275.75

273.00-277.00

276.57

Corn

298.92

292.48

289.70-298.00

290.52

328.75

325.93

324.00-329.60

325.38

Soybeans

104.53

109.17

103.00-115.90

112.66

112.98

112.77

111.64-116.10

112.80