Sunflowerseed oil and sunflowerseed prices, USD/mt

 

 

jul13

aug13

sep13

oct13

nov13

SFO crude

FOB Rtd’m

-/1245(+5)

-/1240(+5)

-/1240(+5)

-/1135

-/1140(+5)

SFO crude

FOB UA

1140(+7)/1145

1135(+5)/1150(+5)

 

1030(+5)/1045(+5)

1030(+5)/1045(+5)

SFS

FOB UA

 

 

 

500(-5)/510(-5)

 

*Bid/Offer, SFO crude - Sunflowerseed oil crude SFS – Sunflowerseed, Rtdm – Rotterdam, UA – Ukraine, Black Sea