Ukraine. Sunflower seed S&D

September-August

12/13

13/14

14/15

14/15

USDA

11.09.15

2015/16

15/16

USDA

11.09.15

Beginning Stocks, kmt

250

300

350

367

380

147

Harvested Area, k. ha

5,082

5,090

5,212

5,300

5,000

5,100

Yield. cwt/ha

16.5

21.7

19.4

20.0

Production, kmt

8,387

11,051

10,134

10,200

10,000

10,000

incl. farms

7,131

9,446

8,682

households

1,256

1,605

1,452

Total Supply, kmt

8,637

11,351

10,484

10,582

10,380

10,157

Crush, kmt

8,100

10,800

9,960

10,250

9,980

9,950

Domestic Consumption, kmt

8,206

10,930

10,059

10,385

10,080

10,075

Exports, kmt

131

71

45

50

50

50

Total Distribution, kmt

8,337

11,001

10,104

10,130

Ending Stocks, kmt

300

350

380

147

250

32